Čeština English

O nás

RHM, a.s., je projektová společnost s pětadvacetiletou historií, která vznikla rozdělením společnosti RHM, spol. s r.o. Hlavní pracovní náplní společnosti RHM, a.s., jsou projekty bytových domů, polyfunkčních objektů a středně velkých výrobně-skladových hal a logistických center pro automobilový a elektrotechnický průmysl převážně japonských investorů.

 

25 let na trhu

 

Spokojení čeští
i zahraniční klienti

 

Stálá klientela

 

Rovněž se zabýváme projekty prodejních center obchodních řetězců, projekty rekonstrukcí a vestaveb i projekty individuálních rodinných domů. Od svého založení v roce 1993 (ještě pod hlavičkou RHM, spol. s r.o.) pracovala naše společnost pro celou řadu tuzemských i zahraničních klientů, soukromých i státních firem, obecních úřadů, obchodních řetězců, mobilních operátorů, realitních kanceláří a soukromých investorů. 

Provádíme stavebně-architektonické řešení projektů, studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a související studie (akustické, hlukové apod.), celkovou koordinaci prací, autorský i stavební dozor, inženýrskou činnost pro zajištění rozhodnutí od územního rozhodnutí přes stavební řízení až po kolaudaci stavby. Výše uvedené činnosti zajišťujeme vlastními silami a v případě potřeby spolupracujeme se stálými dodavateli a externími projekcemi.

Vlastníme certifikaci NKN (národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov) včetně programového vybavení pro výpočet tepelných ztrát budov (ENERGIE, TEPLO apod.) a akustických vlastností konstrukcí.

 

 

Nabízíme

 

Projektová dokumentace

 

Územní řízení

 

Stavební řízení

 

Komunikace
s orgány státní správy

 

Technický dozor

 

Naší hlavní pracovní náplní jsou projekty bytových domů, polyfunkčních objektů
a středně velkých výrobně-skladových hal a logistických center pro automobilový
a elektrotechnický průmysl převážně japonských investorů. Dále se zabýváme projekty prodejních center obchodních řetězců, rekonstrukcí a vestaveb i rodinných domů.

 • Architektonické studie a studie zastavitelnosti území
 • Počítačové vizualizace ve 3D a zákresy do fotografií
 • Dokumentace pro územní souhlas/územní rozhodnutí - DUR
 • Dokumentace pro ohlášení stavby/stavební povolení - DSP
 • Územní a urbanistické studie
 • Studie dopadu na životní prostředí (EIA) včetně hlukových a rozptylových studií          a studií dopravního zatížení
 • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci projektu
 • Podklady pro program Nová zelená úsporám (NZÚ) včetně podání na příslušné úřady    a vyřízení dotací
 • Certifikace NKN (národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov) včetně programového vybavení pro výpočet tepelných ztrát budov    (ENERGIE, TEPLO apod.) a akustických vlastností konstrukcí
 • Počítačové 3D modely včetně vizualizace a zákresů do fotografií
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Autorský a stavebně-technický dozor staveb
 • Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení/ohlášení stavby a kolaudačního rozhodnutí a jejich zajištění včetně nabytí právní moci
 • Management a koordinace stavebních projektů z pozice autorizovaných osob
 • Průzkumné práce (geologický a radonový průzkum pozemku)
 • Dokumentace stávajícího stavu objektů včetně zajištění přesného geodetického zaměření
 • Zastupování zahraničních klientů před orgány české státní správy a místní samosprávy
 • Konzultace českých technických norem a předpisů
 • Konzultace v oboru pozemního stavitelství
 • Kontrolní rozpočty staveb
 

Aktuality